2257

18 USC 2257 INSTRUKCJA:

ptoki.pl nie jest producentem ani sprzedawcą materiałów znajdujących się na stronie internetowej (ptoki.pl). Wszystkie prezentowane materiały pochodzą ze źródeł strony trzeciej. Zgodnie z zapisami 18 USC 2257 w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i uwag proszę uprzejmie o bezpośrednie skierowanie swoich zastrzeżeń do dystrybutora lub producenta tych materiałów.

ptoki.pl jest portalem systemu wielodostępowego do klipów wideo, w którym uwzględnia się dodawanie filmów przez użytkowników, oraz przeglądanie tej zawartości przez osoby wyłącznie pełnoletnie. ptoki.pl zapewnia bardzo dokładną weryfikację pełnoletniości swoich użytkowników, jednak nie jesteśmy w stanie tego dokonać w 100%.

ptoki.pl zastrzega sobie prawo podstawowych procedur weryfikacyjnych:

?   Wszystkie osoby chcące umieścić materiał wideo muszą być pełnoletnie tz. nie mogą mieć mniej niż 18 lat.
?   Każdy użytkownik dodający materiał wideo jest zobowiązany do weryfikacji treści dodawanego materiału wideo i oświadcza, że wszyscy aktorzy uczestniczący w tych       filmach są pełnoletni.

W celu dodatkowej pomocy lub dodatkowych informacji skontaktuj się z administratorem ptoki.pl.

ptoki.pl zastrzega sobie prawo usuwania wszystkich materiałów o niestosownej tematyce oraz treści łamiącej prawo obowiązujące na terenie Polski.

Każda osoba, która uzna oglądany materiał za nielegalny, bezprawny lub szkodliwy społecznie powinna taki fakt zgłosić do administratora ptoki.pl, a materiał zostanie niezwłocznie usunięty.

Zgodnie z oświadczeniem właścicieli serwisów, którzy udostępniają kody embed, wszyscy aktorzy są pełnoletni.